مهاجرت از طریق سرمایه گذاری کبک کانادا

دریافت ویزا سرمایه گذاری استان کبک Quebec کانادا

برای مهاجرت از این طریق نیاز به سرمایه گذاری 1 میلیون و 200 هزار دلاری کانادا در کبک را دارید. این  سرمایه گذاری توسط دولت کبک ضمانت می شود و در پایان یک دوره 5 ساله، این مبلغ به طور کامل به سرمایه گذار باز گردانده خواهد شد.با توجه به این موضوع ،امکان تامین این بودجه توسط بنگاه های مالی وجود دارد و در این حالت متقاضی ملزم به پرداخت  تنها ۳۳۰ هزار دلار که معادل سود ۵ ساله مبلغ یک میلیون و دویست هزار دلار است خواهد بود. بعد از انجام سرمایه گذاری، هیچ گونه نقش مدیریتی مورد نیاز نیست،  همه ی اعضای درجه اول خانواده ی داوطلب (همسر و فرزندان وابسته) نیز مشمول این درخواست می شوند و وضعیتی مشابه با داوطلب اخذ خواهند نمود.همچنین با اخذ اقامت دائم از مزایایی مشابه با مردم کانادا برخوردار (استفاده از خدمات درمانی، آموزش رایگان عمومی، دسترسی به دانشگاه های درجه اول جهانی و …) خواهید شد.