برنامه های مهاجرتی استان ساسکاچوان

دریافت ویزا برنامه مهاجرتی استانی ساسکاچوآن Saskatchewan Immigrant Nominee Program

برنامه مهاجرت به استان  ساسکاچوان کانادا یکی از راههای ورود به کشور کانادا می باشد. این برنامه مهاجرت استانی شرایط اقامت دائم کانادا را برای کسانیکه می خواهند در استان ساسکاچوان زندگی کنند فراهم می آورد.نامزد و انتخاب شدن از طریق برنامه مهاجرتی استان  ساسکاچوان تنها یکی ازمراحل اقدام برای تشکیل پرونده مهاجرتی می باشد و در نهایت همه پرونده ها باید برای تایید و اخذ اقامت به اداره مهاجرت کانادا ارسال گردد.اکسپرس انتری ساسکچوان شامل دو مرحله می باشد. که متقاضی در مرحله نخست باید حداقل 60 امتیاز از 100 امتیاز را کسب نماید و بعد از ورود به Pool امتیاز بالای 400 (با امتیاز بندی اکسپرس انتری) نیازمند است.

 

برنامه مهاجرتی استان ساسکاچوان شامل ۴ گروه زیر می شود:

1.گروه کارگران ماهر بین المللی (International Skilled Worker Category)

این دسته مختص کارگران ماهر خارج از کشور است که می خواهند در ساسکاچوان کار و زندگی کنند اما برخی از مشاغل نیاز به مجوز کار دارند و پیشنهاد شغلی باید جزو طبقه بندی ملی مشاغل (NOC)  باشد.

 

2.گروه دارندگان تجربه کار (Saskatchewan Experience Category)

این برنامه مختص اتباع خارجی است که در حال حاضر در ساسکاچوان کار و زندگی می کنند.

 

3.گروه کارآفرینان Entrepreneur Category

این برنامه مختص کارآفرینانی است که قصد دارند در ساسکاچوان کسب و کار ایجاد کنند.

 

4.گروه کشاورزان (Farm Category)

این برنامه مختص کشاورزانی است که قصد خریداری و کار روی یک مزرعه در ساسکاچوان را دارند.