تازه واردان

پس از ورود سرویس های زیر را در شهرهای مختلف کانادا و در سه پکیج در اختیار شما قرار می دهیم. پلن خود را انتخاب کنید، از ما مشاوره بگیرید ، بهترین روش مهاجرت را انتخاب کنید.

پیک آپ فرودگاه
تهیه محل سکونت مناسب موقت
همراهی شما برای مراجعه به سازمانهای دولتی به منظور دریافت سوشیال نامبر ، کارت پزشکی و باز کردن حساب بانکی
معرفی شما به آژانس های املاک متخصص
خرید بیزینس برای شما
راهنمايي براي آشنایی با مراكز خريد محلي
پیک آپ فرودگاه
تهیه محل سکونت مناسب موقت
همراهی شما برای مراجعه به سازمانهای دولتی به منظور دریافت سوشیال نامبر ، کارت پزشکی و باز کردن حساب بانکی
معرفی شما به آژانس های املاک متخصص
پیک آپ فرودگاه
تهیه محل سکونت مناسب موقت