ویزای نرمال کانادا

برنامه مهاجرتی خود را با رهپاد شروع کنید.

در این نوع از ویزا، ارائه دعوت‌نامه بر عهده متقاضی است. در ویزای نرمال نیز باید فرم‌های لازم را به صورت آنلاین پر کنید، تنها تفاوت آن با شیوه قبلی این است که دعوت‌نامه برای سفر به کانادا خواهید داشت.