برنامه مهاجرت استانی آلبرتا

برنامه مهاجرتی استانی آلبرتا کانادا

برنامه مهاجرت به آلبرتا توسط دولت آلبرتا با همکاری اداره مهاجرتی وشهروندی دولت کانادا CIC اداره می شود. این برنامه با جذب نیروی کار به استان سبب رشد اقتصادی آلبرتا می شود. متقاضیان برگزیده ، همراه همسر و فرزندان، می توانند برای دریافت اقامت دائم از طریق CIC اقدام نمایند. تصمیم نهایی درباره تمامی درخواست های اقامت دائمی استانی توسط CIC گرفته می شود.
دو راه اصلی برای مهاجرت به آلبرتا و اخذ اقامت دائم در این استان وجود دارد:

 

اول : اقدام مستقیم از طریق اداره مهاجرت و شهروندی کانادا

متقاضیان می توانند درخواست مهاجرت دائم خود را مستقیما از طریق برنامه ورود سریع (Express Entry) تحت عناوین زیر به CIC ارائه نمایند:
1-1برنامه تجربه کانادایی
1-2برنامه نیروی فنی و حرفه ای فدرال
1-3برنامه نیروی متخصص فدرال
1-4سرمایه گذاران، کارآفرینان و افراد خود اشتغال
1-5برنامه اسپانسرشیپ خانواده

دوم : اقدام از طریق برنامه مهاجرت استانی آلبرتا

اگر متقاضی مهارت لازم برای استان آلبرتا را داشته باشد ، چندین گزینه با معیارهای مختلف واجد شرایط بودن برای مهاجرت به آلبرتا وجود دارد:

2-1 پیشنهاد کاری کارفرما

  • گروه نیروی متخصص آلبرتا
  • گروه فارغ التحصیلان بین المللی آلبرتا
  • گروه نیروی کار نیمه ماهر آلبرتا

 

2-2 برنامه مهاجرتی نیروی کار مورد نیاز بازار کار آلبرتا :

گروه دارندگان مدرک فنی اختیاری و اجباری آلبرتا : این دسته برای متقاضیانی است که مجوز معتبر فنی اختیاری یا اجباری در آلبرتا دارند که توسط AIT صادر و تایید شده باشد.

  • گروه مشاغل مهندسی البرتا:

متقاضیان این دسته مهندسان، طراحان و نقشه کشان هستند که در آلبرتا سابقه کار کردن داشته باشند و سابقه کاری آن ها در یکی از مشاغل مورد نظر باشد و در حال حاضر در آلبرتا مشغول به کار باشد و یا در طی دو سال گذشته برای یک کارفرما در آلبرتا کار کرده باشد.

  • گروه کشاورزان آلبرتا :

برنامه گزینشی مهاجرت به آلبرتا AINP می تواند مالکان و اپراتورهای مزارع که می خواهند به آلبرتا مهاجرت کنند و مزرعه ای در آنجا خریداری کرده و به اداره آن مشغول شوند را انتخاب کند. AINP برای گزینش متقاضیان این دسته با سازمان کشاورزی و توسعه روستایی آلبرتا همکاری می کند.

  • گروه نیروی کار دارای تحصیلات تکمیلی البرتا :

متقاضیان این دسته افرادی هستند که از یکی از موسسات آموزش عالی معتبر در آلبرتا فارغ التحصیل شده اند و در حال حاضر در آلبرتا در یکی از مشاغل واجد شرایط مشغول به کار هستند و مجوز کار معتبر از سازمان مهاجرت و شهروندی کانادا CIC دارند.