برنامه مهاجرتی خود اشتغالی فدرال کانادا

یکی از ساده ترین و همینطور پرطرفدارترین برنامه های مهاجرتی به کشور کانادا

یکی از پرطرفدارترین و ساده ترین برنامه های مهاجرتی فدرال کشور کانادا محسوب می گردد که به راحتی افراد واجد شرایط ،بر اساس نیازمندی های این برنامه، موفق به کسب حداقل امتیاز لازم برای درخواست می شوند. این برنامه در گذشته مختص به گروه هنرمندان، ورزشکاران و همچنین کشاورزان حرفه ای به شمار می رفت. اخیرا کشاورزان از این برنامه خارج شدند و تنها دو گروه دیگر در صورتی که واجد شرایط این برنامه باشند، قادر خواهند بود درخواست اقامت دائم خود را ارسال نمایند.

با وجود سادگی امتیاز بندی و شرایط درخواست آماده سازی فایل و اثبات خوداشتغالی، بررسی فایل این متقاضیان موکول به ارائه مدارک پشتوانه قوی می باشد. بدیهی است ارائه طرح توجیهی برای اثبات ادامه خود اشتغالی و کسب درآمد در کانادا نیز عاملی بسیار موثر در موفقیت فایل خواهد بود.

 

برنامه مهاجرتی خود اشتغالی فدرال کانادا که مختص دو گروه زیر است طرفداران بسیار دارد:

 • هنرمندان و دست اندرکاران امور هنری و فرهنگی
 • ورزشکاران و دست اندرکاران امور ورزشی

 

اما قبل از هر چیز لازم است تعریفی از واژه خوداشتغالی داشته باشیم‌.

 • خوداشتغال در این روش به کسی گفته می شود که حرفه اصلی او یکی از موارد فوق بوده و از این طریق کسب درآمد داشته باشد.
 • اگر کسی کارمند جای دیگری است و صرفا جهت پر کردن اوقات فراقت نقاشی میکشد و یا ساز مینوازد، نمیتواند در این تعریف جای گیرد.
 • کسی که از این طریق قصد مهاجرت دارد باید خوداشتغالی و درآمدزایی خود را اثبات کند.
 • طبیعی است برای اثبات این کار موارد زیر میتواند کمک شایانی به پرونده داشته باشد:
 • قرارداد های کاری
 • چک های دریافتی
 • گردش حساب بانکی
 • رسید ها
 • و غیره