ویزا بازدید تجاری کشور کانادا

برنامه مهاجرتی خود را با رهپاد شروع کنید.

در بسیاری از موارد، بازدیدکنندگان تجاری کانادا نیازی به داشتن ویزای کار کانادا ندارند. یک بازدیدکننده ی تجاری (Business Visitors)،  کسی است که به هدف مشارکت در فعالیت های تجاری بین المللی و بدون ورود مستقیم به بازار کار کانادا، به این کشور سفر می کند.

کانادا دارای یکی از بزرگترین اقتصادهای جهان است که سالانه هزاران نفر بازدیدکننده ی تجاری کوتاه مدت را به خود جذب می کند. این کشور با اقتصادی در راستای بازار بین المللی و به عنوان عضوی از سازمان OECD و گروه 7 (G7) و همچنین صاحب حق امضای توافقنامه ی تجارت آزاد آمریکای شمالی، تلاش می کند اطمینان حاصل کند که بازدیدکنندگان تجاری می توانند برای سفرهای تجاری خود به کانادا سفر کنند. با توجه به ماهیت کار و همچنین ملیت فرد، برخی از بازدیدکنندگان تجاری برای انجام فعالیت های تجاری خود می توانند بدون نیاز به مجوز کار وارد کشور شوند.

 

مواردی که در این قسمت برای ویزا بازدید تجاری در برگرفته می شوند، شامل:

  • طرح کلی
  • خدمات پس از فروش یا اجاره
  • گارانتی یا تفاهم نامه سطح خدمات
  • افرادی که به عنوان بازدیدکننده تجاری در نظر گرفته نمی شوند.

 

بازدیدکنندگان تجاری کشور کانادا باید موارد زیر را به نمایش بگذارند:

  • برنامه ی اقامت کمتر از 6 ماه
  • اینکه قصد ندارند وارد بازار کار کانادا شوند.
  • محل اصلی کسب و کار، منبع درآمد و سود در خارج از کانادا باشد.
  • مستندات تکمیلی که از درخواست آنها پشتیبانی کند.
  • الزامات اصلی ورود به کانادا را برآورده کنند: