برنامه کارآفرینی ساسکچوآن

دریافت ویزا برنامه کارآفرینی استان ساسکاچوآن کانادا با نام SINP Entrepreneur Category

برنامه ی کارآفرینی ساسکچوان از زیرمجموعه ی برنامه های استانی ساسکچوان (SINP) است که به متقاضیان این امکان را می دهد که کسب و کار خود را راه اندازی کنند و یا با یکی از کسب و کارهای موجود در استان، شراکت کنند و در مدیریت آن مشارکت فعالانه داشته باشند. این زیرگروه برای جذب استعدادهای کارآفرینی به استان ساسکاچوان طراحی شده است. داوطلبین علاقه مند به مالکیت و اداره ی فعال یک کسب و کار، باید یک درخواست EOI ارائه کنند.

فرآیند انتخاب استانی (Provincial Nomination)

فرآیند انتخاب استانی سه مرحله دارد:

 • مرحله 1: ارائه ی اظهارنامه علاقمندی (EOI) به SINP
 • مرحله 2: دعوت به ارائه درخواست
 • مرحله 3: انتخاب

 

حداقل شرایط لازم برای متقاضی

برای این که متقاضی واجد شرایط ارائه درخواست به برنامه ی کارآفرینی این استان باشد، باید:

 • حداقل معیارهای اولیه برای ارائه ی یک EOI به SINP را برآورده کند:
 • داشتن حداقل دارایی خالص معادل 500 هزار دلار که توسط یکی از موسسات تخصصی تایید شده توسط وزارت تایید شده باشد.
 • بدست آوردن دارای خالص از طریق روش های قانونی که 80% آن از طریق یکی از موسسات مورد تایید وزارت، تایید شده باشد.
 • حداقل 3 سال سابقه ی کارآفرینی ظرف 10 سال گذشته
 • حداقل سرمایه گذاری سهامی معادل با 300 هزار دلار در رجاینا یا ساسکچوان یا حداقل 200 هزار دلار سرمایه گذاری در سایر مناطق ساسکچوان.
 • به طور کامل دانش و توانایی خود را در ارائه طرح راه اندازی کسب و کار (BEP) به نمایش گذارد.
 • مالکیت حداقل یک سوم (33.33%) از سهام کسب و کار در ساسکچوان را داشته باشد مگر اینکه کل سرمایه گذاری 1,000,000 دلار یا بالاتر باشد.
 • در صورت راه اندازی کسب و کاری جدید در ساسکاتون یا رجاینا، حداقل 2 شغل برای شهروندان کانادا یا ساکنان دائم ساسکاچوان (نیروهای کار غیر از فامیل) ایجاد و یا حفظ کند.
 • در صورت خرید یکی از کسب و کارهای موجود در ساسکاتون یا رجاینا، متقاضی باید تعداد کارکنانی که در زمان خرید در آنجا کار می کنند را حفظ کند.
 • خود متقاضی و خانواده ی  ساکن ساسکچوان باشند.
 • یک توافق نامه ی عملکرد کسب و کار(Business Performance Agreement) با دولت ساسکچوان امضا نموده که این قرارداد بعد از تایید درخواست، توسط SINP تهیه می شود.