برنامه مهاجرت شهرهای کم جمعیت کانادا

دریافت ویزا برنامه مهاجرت به شهرهای کم جمعیت کشور کانادا با نام RNIP

برنامه مهاجرت به مناطق روستایی و شمالی کانادا در سال 2020 به صورت آزمایشی اجرا شد. هدف این برنامه جذب نیروی انسانی و کاری متخصص برای مناطق کم جمعیت است تا این مناطق بتواند نیاز نیروی انسانی خود را در مدت زمان کوتاه بر طرف کنند و اقتصاد و بازار کار خود را ارتقا دهند.
برنامه مهاجرت به مناطق روستایی و شمالی کانادا توسط ارگان های محلی احداث شده است. این برنامه به منظور پخش کردن اقتصاد و ایجاد زمینه ای مناسب برای سکونت مهاجران و پیشرفت در زمینه های کاری در تمام نقاط کانادا می باشد.

این برنامه برای ارتباط بین نیروی کار خارجی و کارفرمایا کانادایی در راستای برطرف سازی کمبود نیروی کار در این مناطق طراحی و برنامه ریزی شده است. متقاضیان باید از یکی از مناطق شرکت کننده در این برنامه جاب آفر یا پیشنهاد کاری تمام وقت از یک موقعیت شغلی دائمی داشته باشند.

در نهایت تعداد ۱۱ منطقه در این برنامه مهاجرتی شرکت خواهند کرد. تاکنون ۴ شهر در استان انتاریو، ۱ شهر در استان ساسکاچوان، یک شهر در استان آلبرتا و یک شهر هم استان بریتیش کلمیبا اقدام به پذیرش متقاضی از این روش کرده اند.

 

درخواست برای اقامت دائم از طریق مناطق کم جمعیت و شمالی

برای اینکه متقاضیان بتوانند برای شرکت در برنامه مناطق کم جمعیت و شمالی شرایط لازم را احراز نمایند، لازم است تا ابتدا ضوابط واجد شرایطی فدرال را رعایت کنند.

برای واجد شرایط بودن برای اقدام از طریق مناطق کم جمعیت و شمالی استان بریتیش کلمبیا متقاضیان باید سطح زبان انگلیسی یا فرانسه معادل CLB ۵ یا بالاتر را داشته باشند. تمامی متقاضیان باید در این برنامه مهاجرتی پروفایل فعال داشته باشند.

افرادی که در این برنامه شرکت می‌کنند به مانند سیستم اکسپرس اینتری فدرال رتبه بندی می‌شوند. متقاضیان بر اساس فاکتورهای سرمایه انسانی امتیاز خواهند گرفت. امتیازبندی در این سیستم شامل مواردی مانند میزان پتانسیل‌های متقاضی در ادغام در آن شهر و نیت شخص برای ماندن در آن منطقه می‌شود.