برنامه مهاجرتی پایلوت آتلانتیک

دریافت ویزا مهاجرت استانی نیوفاندلند و لابرادور کشور کانادا

برنامه مهاجرتی موسوم به پایلوت مهاجرت آتلانتیک برنامه ای است برای مهاجرت خارجی هایی که در یکی از این چهار استان آتلانتیک کانادا پیشنهاد شغل دارند: نیو برانزویک، نوا اسکوشیا، جزیره پرنس ادوارد و نیوفاندلند و لابرادور. کارفرمایان کانادایی که مایل به استخدام اتباع خارجی از طریق این برنامه هستند از LMIA معاف هستند. به محض اینکه فرد تبعه خارج جاب آفر یا پیشنهاد شغل را پذیرفت کارفرما او را با یک سازمان ارائه دهنده خدمات اسکان مهاجران مرتبط می کند.

این برنامه در سال ۲۰۱۷ معرفی شده و دولت فدرال دولت های استانی ذکر شده قصد دارند تا سال ۲۰۲۱، از طریق برنامه آزمایشی مهاجرتی آتلانتیک از بیش از ۷۰۰۰ تازه وارد و خانواده های آنها در منطقه آتلانتیک کانادا استقبال کنند.

این برنامه آزمایشی سه ساله به کارفرمایان تعیین شده محلی این امکان را می دهد تا استعدادهای جهانی را شناسایی و استخدام کنند. این برنامه اهداف پشتیبانی از رشد جمعیت، ایجاد نیروی کار ماهر و افزایش نرخ اشتغال در منطقه را نیز دارد و در سه دسته زیر جای میگیرد:

 

برنامه نیروی ماهر آتلانتیک:

  • پیشنهاد کار برای برنامه نیروی  ماهر باید در طبقه بندی مشاغل کانادا در NOC 0,A,B باشد.
  • پیشنهاد کار باید یکسال از زمان اخذ اقامت دائم معتبر باشد.

 

برنامه نیروی نیمه ماهر آتلانتیک:

  • پیشنهاد کار برای برنامه نیروی  نیمه ماهر باید در طبقه بندی مشاغل کانادا در NOC  0,A,B,C باشد.
  • پیشنهاد کار باید بصورت دائمی باشد.

 

برنامه فارغ التحصیلان بین المللی آتلانتیک:

  • پیشنهاد کار برای برنامه نیروی  ماهر باید در طبقه بندی مشاغل کانادا در NOC 0,A,B,C باشد.
  • پیشنهاد کار باید یکسال از زمان اخذ اقامت دائم معتبر باشد.