اقدامات مهاجرتی کانادا برای افراد آسیب دیده از وضعیت اوکراین

نوشته شده در 26 فوریه 2022 در اخبار مهاجرتی

دولت کانادا تدابیر جدید مهاجرتی را برای کمک به شهروندان کانادایی، دارای اقامت و شهروندان اوکراینی که تحت تاثیر وضعیت جنگ به وجود آمده در اوکراین هستند، معرفی کرده است.

اداره مهاجرت، پناهندگی و شهروندی کانادا یک صفحه وب برای کسانی که به دنبال کمک هستند ایجاد کرده است.