استان منیتوبا برای 315 کاندیدای مهاجرت دعوت نامه استانی صادر کرد.

نوشته شده در 02 فوریه 2022 در همه مطالب

این دور از صدور دعوتنامه ها در تاریخ 27 ژانویه برگزار شد. تعداد دعوتنامه های صادر شده برای هر برنامه و همچنین حداقل امتیاز مورد نیاز (EOI) به شرح زیر است:

  • نیروی ماهر در استان منیتوبا – 212 دعوت نامه با حداقل امتیاز 609.
  • نیروی ماهر در خارج از کشور کانادا – 63 دعوت نامه با حداقل امتیاز 703.
  • برنامه فارغ التحصیلان بین المللی – 40 دعوت نامه بدون نیاز به امتیاز.

از میان این دعوتنامه ها 69 مورد برای داوطلبان در سامانه اکسپرس انتری صادر شد.